WYDAWNICTWA FIRMOWE

GAZETY I CZASOPISMA

KSIĄŻKI

WYDAWNICTWA CYFROWE

CUSTOM PUBLISHING

Siła reklamy nie jest już tak duża, jak kiedyś. Z tego powodu wiele firm na powrót decyduje się na prezentację swoich produktów i usług w oparciu o techniki wydawnicze: klasyczne i cyfrowe. Custom publishing to dzisiaj katalog, biuletyn firmowy, ale także newsletter, magazyn internetowy lub cyfrowy katalog. Wydawnictwa firmowe są inwestycją w długotrwałe, pozytywne relacje zarówno z klientem i kontrahentem, jak i z pracownikiem. Dobry magazyn lub biuletyn jest najbardziej wiarygodnym źródłem informacji o firmie.

Skuteczność to podstawowa zaleta wydawnictw firmowych. Zakładowa gazeta daje możliwość komunikacji wszelkich treści, które firma uzna za ważne i kluczowe dla budowania swojego wizerunku. Foldery, ulotki i katalogi są elementem działań prosprzedażowych, zaś drukowane i cyfrowe magazyny i periodyki są doskonałą formą przekazania, misji, wizji i wartości firmy. Newslettery i e-wydawnictwa zapewniają z kolei szybką i bieżącą komunikację firmy z otoczeniem.

Biuletyny i magazyny firmowe. Prasa zakładowa znów przeżywa renesans. Pracownicy chętnie sięgają po drukowane firmowe nowości. Pomagamy przedsiębiorstwom w wydawaniu firmowej prasy. Sprawujemy pełną opiekę merytoryczną, od określenia linii wydawniczej i częstotliwości wydawania, przez planowanie numeru, określenie stałych rubryk po dobór tematów. Nasi eksperci mają doświadczenie w przygotowywaniu wydawnictw firmowych od połowy lat 90.

Biuletyn wewnętrzny działa zarówno w otoczeniu zewnętrznym jak i wewnętrznym firmy. Jest ważnym narzędziem komunikacji wewnętrznej, ale także istotnym elementem budowy wizerunku. Poza bramami przedsiębiorstwa firmowa prasa w pewnym sensie "konkuruje" z prasą kioskową. Dlatego ważną sprawą jest nadanie tym wydawnictwom starannej szaty graficznej. Projektujemy nowoczesne layouty, dobieramy i obrabiamy zdjęcia, nadzorujemy cały proces składu i druku.

Tworzenie materiałów dziennikarskich. Mamy doświadczenie dziennikarskie, dlatego  z łatwością posługujemy się dziennikarskimi narzędziami. Piszemy newsy, wywiady, reportaże i tworzymy sondy. Potrafimy znaleźć ciekawe tematy i przedstawić je w atrakcyjnej formie. Zdobywamy informacje sami, a także redagujemy teksty z materiałów otrzymanych w firmie. Pomagamy nadać tekstom charakter dopasowany do odbiorcy.

Korekta. Dbamy o poprawność stylistyczną i gramatyczną tekstów publikacji. Korekta gwarantuje usunięcie wszelkich błędów i pomyłek. To ważne, bo przysłowiowy chochlik drukarski potrafi zepsuć najlepiej zaplanowany efekt.

Jak pracujemy

Etap 1: Zakładowe wydawnictwo jest elementem komunikacji wewnętrznej organizacji. Komunikacja wewnętrzna jest kluczowym elementem zarządzania, pozwalającym zwiększać jego efektywność i skuteczność. Umiejętna komunikacja wewnętrzna osłabia wpływ plotki i nieformalnych kanałów komunikacji. Pamiętając o tym zaczynamy od opracowania koncepcji zakładowej gazety czy biuletynu wspólnie z odpowiedniki służbami naszego klienta.

Etap 2: Gdy mamy już „zakres i treść” naszej gazety, musimy opracować jej formę graficzną. Zaczynamy od projektu winiety publikacji. Traktujemy ten projekt tak, jak specyficzny projekt identyfikacji wizualnej. Opracowujemy więc księgę identyfikacji wizualnej naszego periodyku.

Layout gazety zakładowej i stylebook dla programu InDesign. Przykład: gazeta ŚWIAT ZELMERU, w opracowaniu layoutu i winiety brał udział obecny członek naszego zespołu.Etap3: Teraz czas na layout naszej gazety. Opracowujemy go jako wzorzec, w zależności od wyboru naszego klienta, dla systemu QuarkXpress lub Adobe InDesign lub obu tych systemów. Dobieramy kroje czcionki, opracowujemy arkusze stylów itd.

Etap 4: Jeśli organizacja sobie tego życzy, pilotujemy proces rejestracji tytułu i zastrzeżenia jego winiety.

Etap 5: Przekazujemy komplet materiałów koniecznych do realizacji zakładowej gazety lub biuletynu. Wtedy nasze zlecenie się kończy. Możemy jednak przejść do dalszej współpracy z klientem.

Etap 6: Przy założeniu, że służby komunikacyjne naszego klienta przygotowują materiały dziennikarskie i dostarczają materiał fotograficzny, czyli stanowią redakcję, we współpracy z nią składamy czasopismo, nanosimy korektę i przygotowujemy je do druku. Możemy także nadzorować proces samego druku.

Etap 7: Jesteśmy w stanie także przeprowadzić prace redakcyjne. Przygotowujemy wtedy teksty, wybieramy zdjęcia itd. Nadzorujemy  cały proces wydawniczy. Atrakcyjność dziennikarska wewnętrznej gazetki czy miesięcznika gwarantuje jej poczytność. Dlatego dbamy, by informacja powinna być
uzupełniona wywiadami, sondami i reportażami z firmowych wydarzeń.

Etap 8: Warto dbać o to, aby informacje na czas trafiały do pracowników,
możemy więc przeprowadzić kolportaż tytułu.

Etap 9: Na zlecenie klienta otwieramy i nadzorujemy witrynę internetową dla tytułu.
Poszerzamy ofertę reklamową o reklamę internetową i społecznościową.
Na zlecenie klienta opracowujemy także cyfrowe wydania tytułu.

GAZETY I CZASOPISMA

Mimo pewnego osłabienia skuteczności reklamy prasowej w stosunku do reklamy telewizyjnej prasa drukowana wciąż się broni. Zespół spółki NADA ma wieloletnie doświadczenie w wydawaniu tytułów prasowych – zarówno lokalnych jak i regionalnych. Mamy także doświadczenie w wydawaniu prasy kioskowej i prasy z segmentu darmowego. Członkowie zespołu NADA brali udział w redagowaniu, składaniu i wydawaniu m. in. tytułów: WYDARZENIA (Mielec), EXTRA Dębica, HEJ Mielec, KONTAKTY (Rzeszów), WIADOMOŚCI PODKARPACKIE. W tej chwili spółka wydaje reklamowo-informacyjny tytuł REGION.

Realizujemy także quasiprasowe tytuły okolicznościowe na zamówienie komitetów wyborczych, stowarzyszeń i fundacji z pogranicza custom publishing.

Planowanie tytułu. Planujemy przyszły tytuł z zamawiającym, określamy tematy i kolejność pagin. Definiowanie layoutów prasowych i określanie tzw. stylebooków dla składu prasowego realizujemy zarówno w Quark Xpress jak i Adobe InDesign. Organizujemy także pracę redakcji w oparciu o systemy współpracy Adobe CC (i QuarkXpress) i MS Office.

Projektowanie lub lifting winiety tytułu. Członkowie naszego zespołu mają na koncie niejeden projekt winiety lub odświeżenie istniejącej.

Lifting istniejącego tytułu. Możemy zaplanować i zrealizować nowy tytuł prasowy lub dokonać liftingu już istniejącego.

Tworzenie materiałów dziennikarskich. Mamy doświadczenie dziennikarskie, dlatego  z łatwością posługujemy się dziennikarskimi narzędziami. Piszemy newsy, wywiady, reportaże i tworzymy sondy. Potrafimy znaleźć ciekawe tematy i przedstawić je w atrakcyjnej formie.

Korekta. Dbamy o poprawność stylistyczną i gramatyczną tekstów publikacji. Korekta gwarantuje usunięcie wszelkich błędów i pomyłek.

Skład i łamanie. Składamy, łamiemy numery i przygotowujemy je do druku lub sprawujemy nadzór nad tymi procesami u klienta.

Jak pracujemy

Etap 1: Zaczynamy od opracowania koncepcji gazety lub czasopisma, określenia jej tematyki, zawartości, a także odbiorcy i potencjalnego reklamodawcy. Tutaj także wybieramy format i objętość tytułu. Robimy to w konsultacji z zamawiającym, czyli z tobą.

Etap 2: Teraz opracowujemy formę graficzną powstającego tytułu. Zaczynamy od projektu winiety tytułu. Traktujemy ten projekt tak, jak projekt identyfikacji wizualnej. Opracowujemy więc księgę identyfikacji wizualnej naszego brandu.

Etap3: Teraz czas na layout. Opracowujemy go jako wzorzec, w zależności od wyboru naszego klienta, dla systemu QuarkXpress lub Adobe InDesign lub obu tych systemów. Dobieramy kolorystykę, podziały, kroje i rozmiary czcionki, opracowujemy arkusze stylów itd.

Etap 4: Jeśli sobie tego życzysz, pilotujemy rejestrację tytułu i zastrzeżenia jego winiety.

Etap 5: Przekazujemy ci komplet materiałów koniecznych do realizacji gazety lub biuletynu. Wedy nasze zlecenie się kończy. Możemy jednak przejść do dalszej współpracy.

Etap 6: Jeżeli dysponujesz redakcją, która przygotowuje materiały dziennikarskie i dostarcza materiał fotograficzny, we współpracy z nią składamy twoje czasopismo, nanosimy korektę i przygotowujemy je do druku. Możemy także nadzorować proces samego druku.

Etap 7: Jeśli sobie tego życzysz, organizujemy redakcję. Nadzorujemy wtedy przygotowanie tekstów, wybór zdjęć itd. Nadzorujemy  cały proces wydawniczy. Atrakcyjność dziennikarska gazety czy miesięcznika gwarantuje jej poczytność, a co za tym idzie atrakcyjność dla reklamodawców. Dlatego dbamy, by informacja była uzupełniona wywiadami, sondami i reportażami.

Etap 8: Na twoje zlecenie organizujemy także biuro reklamy dla twojej gazety.

Poszerzenie oferty

Etap 9: Na twoje zlecenie otwieramy i nadzorujemy
witrynę internetową
dla tytułu. Poszerzamy ofertę
reklamową o reklamę internetową i społecznościową.

Etap 10: Na twoje zlecenie opracowujemy cyfrowe
wydania tytułu
.

Realizacja numeru

Opracowanie mediakitu i innych materiałów promocyjnych

Zbudowanie layoutu i stylebooka
dla tytułu

Skonstruowanie winiety

Zdefiniowanie odmian barwnych winiety i opracowanie księgi identyfikacji

WYDAJ SWOJA KSIĄŻKĘ I NIE ZBANKRUTUJ

Napisałeś książkę i chcesz ją wydać? Zrobimy to dla ciebie. Jesteś debiutującym autorem i nie możesz się przebić? Ciągle odrzucają twoje teksty? Z wielu powodów, najczęściej finansowych? Pomożemy ci. My do twojego tekstu podejdziemy z uwagą, nakreślimy ci najlepszą dla ciebie tzw. ścieżkę wydawniczą. Mamy dla ciebie dwie zasadnicze możliwości.

Jeśli jesteś zainteresowany tradycyjną formą twojej książki. Proponujemy ci usługę druku książek na zlecenie, dzięki której możesz szybko i w dobrej cenie wydać swój utwór w papierowej formie i znaleźć się na wydawniczym rynku. Nie sięgamy po twoje prawa autorskie. Zaproponujemy ci umowę na licencję niewyłączną.

Jeśli jesteś zainteresowany wejściem w świat publikacji cyfrowych. Dajemy ci możliwość opublikowania twojej książki jako ebooka lub magazynu interaktywnego - oddzielnej aplikacji na tablety i pomóc ci umieścić je w internetowych sklepach. Podobnie jak przy druku, nie sięgamy po twoje prawa autorskie. Zaproponujemy ci umowę na licencję niewyłączną.

Jak przyjmujemy materiały. Nie stosujemy ograniczeń względem tematyki nadsyłanych książek. Przyjmujemy powieści, poezję, dramaty, ale i prace naukowe i popularnonaukowe, dysertacje doktorskie i prace magisterskie. Nie boimy się tekstów zawierających kolorową fotografię, grafiki, tabele, wykresy.

Prosimy jednak nie przysyłać nam tekstów rażąco niepoprawnych stylistycznie i będących na bakier z ortografią. Unikamy także propagowania treści niezgodnych z prawem. Prosimy o dostarczenie całości tekstu do oceny. Rękopis prosimy przygotować jako dokument tekstowy, dokument w formacie MS Word, Open Office lub ewentualnie PDF.

Ile będzie kosztować wydanie własnej książki. Nie mamy sztywnego cennika, bo książka jest raczej towarem niezwykłym. Każdy tekst oceniamy i wyceniamy indywidualnie. Na koszt wydania książki składają się: korekta, redakcja, skład i łamanie, projekt okładki i proces druku.

Umowa. Po podjęciu decyzji o wydaniu ustalimy z tobą format książki, projekt okładki i ostateczny koszt wydania. Następnie publikujemy książkę na podstawie zawartej pisemnej umowy.
Pierwszą opcją jest umowa na wydanie książki w uzgodnionym nakładzie i dostarczenie ci jej.
Drugą opcją jest licencja niewyłączna, gwarantująca, że prawa autorskie pozostają przy tobie, a my mamy prawo do sprzedaży nakładu.
Honoraria. Wtedy uzgadniamy twoje honorarium autorskie i zawieramy w umowie.

Korekta i redakcja. Współpracujemy z doświadczonymi redaktorami, korektorami, grafikami i recenzentami. Opracowany tekst przekazujemy ci w formacie PDF do korekty autorskiej. Czekamy na zatwierdzenie przez ciebie ostatecznej wersji książki.

Okładka. Przygotujemy projekt okładki, również według twoich pomysłów.

Druk, oprawa. Twoją książkę wydrukujemy w wybranych drukarniach offsetowych lub cyfrowych.

Tworzenie ebooka. W przypadku ebooka zamiast druku formatujemy i montujemy twoją książkę, tworzymy strukturę XML. Zamiast druku emitujemy książkę w formacie EPUB, AZW lub innym. Procedurę tworzenia ebooka opisujemy szczegółowo w zakładce PUBLIKOWANIE CYFROWE.

Tworzenie magazynu interaktywnego. Zamiast (lub jako dodatek do) książki drukowanej, szczególnie gdy publikacja obfituje w grafikę ewentualnie materiały multimedialne możemy przygotować ją jako magazyn interaktywny na tablety. Procedurę tworzenia magazynu opisujemy szczegółowo następnej zakładce PUBLIKOWANIE CYFROWE.

Promocja. Jeśli będziesz zainteresowany, zapewniamy twojej książce promocję w mediach. Sposób i miejsca promowania dostosujemy indywidualnie do twojej publikacji i uzgodnimy oddzielną umową. Procedurę promocji twojego produktu szczegółowo opisujemy na stronie PUBLIC RELATIONS w zakładce PR PRODUKTOWY.

Dystrybucja. Książki dystrybuujemy za pośrednictwem m.in. księgarń stacjonarnych i internetowych.

ISBN Każda nasza publikacja ma nadany numer ISBN, a egzemplarze obowiązkowe są rozsyłane do uprawnionych bibliotek, między innymi do Biblioteki Narodowej (zgodnie z Ustawą z dnia 7 listopada 1996 roku o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych).

Jak pracujemy

Etap 1. Zgłaszasz nam tekst. Weryfikujemy go i przyjmujemy do realizacji.

Etap 2: Uzgadniamy nakład, format, uszlachetnienie. Uzgadniamy i podpisujemy umowę.

Etap 3: Tekst przechodzi przez redakcję i korektę. Materiał fotograficzny i graficzny podlega obróbce.

Etap 4: Składamy i łamiemy książkę. Projektujemy okładkę. Uzgadniamy z tobą ostateczny kształt książki. Nadajemy ISBN.

Etap 5. Druk książki.

Etap 6: W zależności od umów, przekazujemy ci nakład, lub kierujemy go do dystrybucji po przekazaniu ci umówionej puli.

Procedurę tworzenia publikacji cyfrowych przedstawiamy w zakładce WYDAWNICTWA CYFROWE..

Przesyłasz nam twój tekst i materiał graficzny. Weryfikujemy go, przyjmujemy do realizacji. Zawieramy  umowę. Redagujemy tekst.

Obrabiamy materiał graficzny i przygotowujemy go do łamania książki.

Opracowujemy projekt okładki.

Składamy i łamiemy twoją książkę.

Na podstawie składu do druku składamy ebooka

JESTEM ZAINTERESOWANY

Wydawnictwa cyfrowe

Czy druk umarł? Na pewno nie. Ale znajdujemy się na początku największego wstrząsu w świecie wydawniczym od czasu rewolucji DTP w latach 80. Wydawca, który chce utrzymać się na rynku w dzisiejszym i jutrzejszym świecie musi nakierować się na cyfrowe publikacje na tablety. Sprzedaż tabletów w Polsce bardzo szybko rośnie. Według danych firmy badawczej IDC, jeszcze w 2012 roku w Polsce sprzedano 880 tys. tabletów. W 2013 roku na polski rynek trafiło ponad 2 mln tych urządzeń.

Spektrum publikowania cyfrowego jest szerokie: od prostych e-booków po w pełni interaktywne magazyny na tablety, e-katalogi produktowe i podręczniki cyfrowe. Spośród formatów należy wziąć pod uwagę właśnie te dwa: EPUB i jego odmiany oraz magazyn interaktywny.

EPUB jest międzynarodowym standardem dla tekstowych ebooków.  Cechuje się tym, że tekst zawsze dopasowuje się do ekranu. Projektanci mają nad layoutem i wyglądem minimalną kontrolę.

Czytniki ebookówMagazyn interaktywny to największy sukces wydawniczy ery tabletów. W pełni wykorzystuje możliwości multimedialne i interaktywne tych urządzeń mamy tutaj wideo, audio, pokazy slajdów, trójwymiarowe obiekty, które oglądamy z każdej strony, grafiki, które możemy powiększać i przewijać, a także wymienialny kontent. Czytanie staje się procesem poznawczym wspartym na współpracy z publikacją.

Pliki magazynów są dystrybuowane przede wszystkim poprzez App Store (iOS) i Google Play (Android).

Tablety mają różne rozmiary. Najpopularniejsze są siedmiocalowe, ale mamy także ośmio, dziesięcio a nawet dwunastocalowe.Na czym czytamy? Urządzeń odczytujących publikacje cyfrowe jest na rynku już dużo, a ich ceny idą w dół. Oprócz wspomnianych tabletów mamy trochę starsze ręczne czytniki, stworzone do czytania tekstu: powieści, opowiadań, artykułów prasowych. Na małych ekranach smartfonów można swobodnie czytać chyba tylko ebooki. Stacjonarne komputery w dalszym ciągu opierają się przede wszystkim na formacie PDF. Dla nich tworzymy dokumenty w interaktywnej wersji tego formatu.

Jak pracujemy

W procesie przygotowywania publikacji cyfrowej stawiamy na bliską współpracę z klientem – autorem. Jesteśmy zwolennikami poszerzania dostępu twórców do mechanizmów samodzielnego publikowania. Wiemy, że nie każdego twórcę, szczególnie początkującego, stać na drogi debiut na rynku książki drukowanej. W tej sytuacji świetnym miejscem na debiut lub na kontakt ze swoimi czytelnikami jest rynek publikacji cyfrowych, który od kilku lat intensywnie się rozwija. Jest on bardzo atrakcyjną alternatywą druku – szczególnie dla początkujących twórców i różnego rodzaju stowarzyszeń twórców z lokalnych środowisk.

Ebook. W ebooku podstawowym elementem kontentu jest tekst publikacji i jemu poświęcamy najwięcej uwagi i czasu. Materiał graficzny i multimedialny jest zwykle ograniczony.

Etap 1: Przekazujesz nam materiały wyjściowe: tekst twojej przyszłej książki, fotografie, grafikę, materiały audio i wideo. Ustalamy wspólnie szkic przyszłego ebooka.

Etap 2: Tworzymy dokument tekstowy zawierający główny kontent książki. Przeprowadzamy razem z tobą korektę tekstu. Jeśli umiesz posługiwać się biegle edytorami tekstu, naszą współpracę możemy rozpocząć oczywiście w tym miejscu. Przyniesiesz nam po prostu skorygowany i sformatowany plik z twoją publikacją.

Etap 3: Formatujemy tekst przyszłej twojej książki. Jeśli dostaliśmy od ciebie sformatowany plik, przenosimy go do programu, w którym przygotujemy twojego ebooka. Przygotowujemy teraz tzw. arkusze stylów. Przygotowujemy grafikę. Dostosowujemy pliki wideo i audio.

Etap 4: Montujemy książkę, zestawiamy tekst z grafiką, wideo i audio. Porządkujemy książkę, ustalamy kolejność kontentu. Tworzymy strukturę XML twojego ebooka i konsultujemy z tobą.

Etap 5: Przygotowujemy teraz grafikę okładki twojego ebooka. Konsultujemy  projekt z tobą.

Etap 6: Emitujemy ebooka w formacie EPUB, AZW lub innym. Szlifujemy jego strukturę wewnętrzną, opatrujemy spisem treści. Przekazujemy ci pliki lub umieszczamy w wybranym przez ciebie miejscu w Internecie.

Magazyn interaktywny. Przygotowanie magazynu interaktywnego jest nieco bardziej skomplikowane i wymaga odrobinę więcej pracy i współpracy z autorem, czyli z tobą.  Oto przybliżony proces technologiczny.

Etap 1: Przekazujesz nam materiały wyjściowe: tekst przyszłej interaktywnej książki, fotografie, grafikę, materiały audio i wideo, a także twój pomysł. Planujemy wspólnie przyszły magazyn.

Etap 2: Tworzymy dwuekranowe (pion/poziom) layouty dla tabletów. Definiujemy mechanizmy płynności layoutów. To cechy charakterystyczne publikacji.

Etap 3: Łamiemy poszczególne artykuły magazynu, wstawiamy elementy „statyczne" - teksty i fotografie. Konsultujemy z tobą wygląd „bazy” twojej publikacji. Wstawiamy hiperlinki. W tej chwili twoja książka przypomina te, które możesz czytać w formacie PDF na stacjonarnych komputerach z tą różnicą, że dostosowuje się do orientacji tabletu.

Etap 4: Wstawiamy teraz warstwy interaktywne. Zawierają one fotografie typu pan
i zoom (czyli takie, które możesz powiększać i przesuwać), pokazy slajdów i galerie.
Wstawiamy audio i wideo. Wstawiamy ciągi fotografii typu scroll (np. dookolne).
Przygotowujemy animacje HTML5 i wstawiamy je do publikacji. Wstawiamy „żywy”
kontent internetowy.

Etap 5: Tworzymy teraz tzw. folio, dodajemy do niego artykuły. Testujemy je wspólnie z tobą.

Etap 6: Tworzymy wersję twojej publikacji dla różnych rozmiarów wyświetlaczy i rozdzielczości
tabletów. Publikujemy magazyn.

NADA Spółka z o.o. Mielec: ul. Biernackiego 10A (39-300), tel. +48 17 250 67 70

Made with Adobe Muse